Siste nytt

Fredag 15. mars 2013 arrangeres den årlige  fag- og svennebrevutdelingen i Ibsenhuset.
Lærlinger/praksiskandidater og opplæringskandidater som har avlagt prøve i 2012, får sitt bevis utdelt.
I 2012 avla 845 personer prøve, 791 av disse besto. Prøvene er fordelt på 81 forskjellige fagområder.

OKT gratulerer alle kandidater med vel gjennomførte prøver!| Flere

Flere artikler