Anleggsgartnerfaget

logo soa.jpg

http://www.soa-opplaringssenter.no/

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, SOA
har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger til bedriftene, tegner lærekontrakter, hjelper virksomhet og lærling i gang med opplæringen, følger opp underveis og står til disposisjon for å kvalitetssikre opplæringen. Alle spørsmål som har med lærekontrakten og selve opplæringen å gjøre kan rettes til SOA.

Virksomheten
er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at lærlingen får best mulig opplæring og oppfølging gjennom hele læretiden. I tillegg er også virksomheten ansvarlig for de arbeidsmessige forhold og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Alle forhold som har med lønn, arbeidstid etc. må rettes direkte til virksomheten. SOA er behjelpelig med å løse eventuelle tvister eller konflikter som oppstår mellom bedrift og lærling.

Fagopplæringsseksjonen i fylke
har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg bl.a av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, som permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Rekruttering
SOA jobber aktivt med rekruttering og markedsføring av sine tjenester. Dette omfatter:

  • skolebesøk
  • yrkesmesser
  • fagmesser
  • annonsering
  • DM til kommuner og private anleggsgartnerbedrifter
  • internett

 | Flere