Bilfagene

logo bilfag paint.png

Opplæringskontoret for Bilfag i Telemark ble etablert i 1995.
Vår oppgave er å tegne kontrakt med lærlingen, og hjelpe til
med den praktiske tilretteleggingen i opplæringsbedriften.

Opplæringskontoret følger opp lærlingen og bedriften i læretiden.

Som lærling får du en opplæringsbok som sikrer at du kommer
gjennom læreplanen for faget.

En annen viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er
rekruttering til bilfagene. Vi besøker ungdomsskoler, videregående
skoler og informerer om fremtidsmulighetene innen bilfag.

http://www.bilfag.net/| Flere