Design- og håndverksfag

logo odh.jpg

Opplæringskontoret ble opprettet 1.juni 2000. I 2009 ble Vestfold slått sammen med Telemark.

Beate Gran ble ansatt som styreleder, og et styre på 5 medlemmer ble opprettet.

Kontoret dekker i dag to fag: Frisør og Blomsterdekoratør.

Vi er nå ca 120 medlemsbedrifter på blomst og frisørfag.

Det er ca 100 lærlinger i kontoret.

Daglig leder er Siv Kikut Tveiten.

Fagansvarlig for blomsterdekoratør faget Janet Kjønnerød

Målet er kvalitetssikring av opplæringen, tilrettelegging for å forbedre opplæringen i bedriften.
Vi skal være en støttespiller for opplæringsarbeid hos medlemmene, og bidra til at ungdom søker
frisør og blomsterdekoratørfaglig utdanning.

Vi skriver intensjonsavtaler med gode elever som trenger læreplass.
Vi markedsfører fagene for å sikre rekrutteringen til bransjen.

For mer informasjon se vår hjemmeside

 | Flere