Maritime fag

logo_maritimtksenter.png

Maritim utdanning - for ungdom som tar eller ønsker å ta en maritim utdanning!

Har du lyst til å reise verden rundt, oppleve nye kulturer og jobbe i et internasjonalt miljø?
Eller ønsker du god lønn, prestisje og flotte karrieremuligheter i Norge?

Da er en utdannelse og jobb innenfor den maritime næringen noe for deg! Gjennomsnittslønnen er noe av det høyeste Norge har å by på, og i tillegg kan du bortimot velge hvor i landet eller verden du vil bo.

Med våre drøyt fire millioner innbyggere, er Norge et lite land i verdenssammenheng, men på havet er vi en stormakt. Maritim næring er nest størst i Norge, etter oljevirksomheten.
Omlag 100 000 mennesker arbeider innen ulike maritime bedrifter og beslektede bransjer, og industrien står for 100 milliarder kroner i verdiskapning årlig. I dag transporteres 90 % av alle varer til sjøs, og mengden kommer bare til å øke. Kunnskapen din vil bli etterspurt både til sjøs og på land, og mulighetene vil være mange.

Nå har du mulighet til å oppnå akkurat det du vil, og på disse sidene får du informasjon om hvordan du går fram.

 

 | Flere