Blomsterdekoratør


Blomsterdekoratørfaget kombinerer og tar vare på alle dine skapende og kreative evner, slik at du får bruk for fargelære, form og stil, kombinert med økonomi. Opplæringsstruktur for blomsterdekoratør.

Grunnkurs formgivningsfag VKI blomsterdekoratør 2 år som lærling i blomsterforretning Om blomsterdekoratør faget i Pedlex.


Det første året som lærling skal være fulltids opplæring. Det andre året er et verdiskapningsår som avsluttes med fagprøve.

Blomsterdekoratørfaget er et håndverksfag med få tekniske hjelpemidler. Faget har rike variasjons muligheter, og befatter seg i stor grad med dekorasjonsmaterialer av levende og tørt plantemateriale.

Blomster og planter av forskjellige slag settes sammen og benyttes til diverse formål for mennesker i ulike livssituasjoner. Blomsterdekoratører må ha kjennskap til kunst- og stilhistorie for å kunne utføre alle fagets disipliner i riktig stilform og tilpasset de aktuelle omgivelsene. Det er nødvendig med gode kunnskaper om levende og tørt plantemateriale og andre varer som brukes i faget, for å kunne utnytte disse riktig og gi råd og veiledning ved salg. Ved bruk av levende materialer må elevene ha kunnskaper om plantenes livsbetingelser og forutsetninger for god holdbarhet.

Videregående kurs I legger vekt på at eleven skal ta ansvar for egen læring og arbeide kreativt med praktiske øvelser og eksperimentering.

Målet er å utdanne dyktige hånd-verkere som kan utføre tjenester og salgsarbeid på en god måte og som forstår verdien av et godt håndverk, produktivitet og kvalitet i all produksjon.