Frisør


Du som velger denne studieretningen bør i utgangspunktet ha kreative evner og anlegg og like å arbeide med hendene. Du bør også ha estetisk sans og kunne arbeide selvstendig.

På grunnkurset vil du få grunnleggende forståelse for tegning, form og farge som basis for videre opplæring. Kurset har både allmenndannende og yrkesfaglig siktemål, med en praktisk og en teoretisk del som er nær knyttet sammen.

Studieretningen har mange ulike utdanningsmuligheter og stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk. De fleste fagene har avsluttende opplæring i bedrift og fører fram til fag- eller svennebrev. Noen av disse er særløp, hvor du etter fullført grunnkurs vil få all opplæringen i bedrift. Noen av fagene har treårig opplæring i skole og gir yrkeskompetanse. Ett av kursene – VK2 tegning/form/farge – fører fram til generell studiekompetanse.