Søknadssjema for læreplass i en av våre medlemsbedrifter

Vi behandler søknaden og tar kontakt med aktuelle bedrifter. Du vil høre fra oss om kort tid.

Opplysninger om søkeren

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Fødselsdato:

Epost:

Telefon:

 

Mobiltelefon:

Sivilstand:

Barn:

Røyker du?

Ja / Nei

Kan du legge fram helseattest av ny dato?

Ja / Nei


Har du hatt tilrettelagt opplæring i skolen?

Ja / Nei

Forklar evt. hvorfor:


Har du dysleksi eller dyskalkulia (problemer med tall)? Fyll inn evt hva, og om du har behov for tilrettelagt prøve.


Har du en form for konsentrasjonsvansker eller lignende (ADHD)? Nei / Ja
Fyll inn relevant info:


Førerkortklasse:

Utdanning VG1

VG1 eksamen bestått år:

(Ta med kopi av vitnemål til intervju)

Skole:

Eventuelt annet VG1:

Har du stryk i noen fag?

Ja / Nei

I hvilke fag har du stryk:

I hvilken bedrift var du utplassert da du gikk VG1:

Hvor mye fravær hadde du på skolen?

dager / timer

                          

Her må du forklare fravær over åtte dager:

Utdanning VG2

VG2 eksamen bestått år:

(Ta med kopi av vitnemål til intervju)

Skole:

Kurs:

Eventuelt annet VG2:

Har du stryk i noen fag?

Ja / Nei

I hvilke fag har du stryk:

I hvilke bedrifter var du utplassert da du gikk VG2:

Hvor mye fravær hadde du på skolen?

dager / timer

                          


Her må du forklare fravær over åtte dager:


Hvilke språk behersker du utenom de skandinaviske?


Her kan du beskrive annen utdanning:


Eventuell referanse på skolen:

Læreplass

Bedriftenes behov for lærlinger varierer. Velg kategori og fag under for å få informasjon om hvilke bedrifter som søker etter lærlinger i de ulike fagene.

Første prioritet fag

Kategori:

Jeg ønsker å få læreplass hos:

Eller:

Andre prioritet fag

Kategori:

Jeg ønsker å få læreplass hos:

Eller:

Om valget av fag og bedrift

Hvorfor har du valgt denne/disse bedriftene:


Hvorfor ønsker du denne utdanningen:


Oppgi tidligere yrkeserfaring og referanser uansett arbeid:


Hva ønsker du fra bedriften der du skal gå i lære?


Hva kan du som lærling tilby bedriften?


Hva vil du gjøre etter at du har bestått fagprøven?

Om deg og dine tanker om faget

Fortell hva du vet om faget du har valgt:


Hvilke kvaliteter har du for å bli dyktig i faget du har valgt og hvorfor bør bedriften velge deg som lærling?


Hva tror du menes med "ansvar for egen læring"?


Hvilke interesser og hobbyer har du?