Transport- og logistikkfagene

logo_05.jpg

1.januar 2000 ble Opplæringskontorene i Vestfold, Telemark og Buskerud slått sammen til et
kontor med navnet:
Opplæringskontoret Logistikk og Transport Vestfold-Telemark-Buskerud BA

Kontoret har eget styre og daglig leder er Vibecke Engø Jensen.

Et av hovedformålene er å lette logistikk/transportbransjens mulighet til å ta inn lærlinger.

Opplæringskontoret (OLT)har et nært samarbeid med Utdanningsavdelingene innenfor hvert
fylke. OLT har godkjenning i følgende fag:


Vestfold
:          yrkessjåfør og logistikkoperatør

Telemark         yrkessjåfør og logistikkoperatør

Buskerud         yrkessjåfør og logistikkoperatør


Lærlingen inngår lærekontrakt med OLT samtidig som lærebedriften påtar seg ansvaret for den
praktiske opplæringen av lærlingen.

OLT er formelt ansvarlig for at lærlingen får den opplæringen som læreplanen krever.

OLT fungerer som et bindeledd mellom lærlingen og opplæringsbedriften i læreperioden.
 
OLT besøker bedriften for å følge opp progresjonen i opplæringen og kontrollere føringen av
opplæringsboka.
 
OLT har taushetsplikt.

Foruten ovennevnte oppgaver, påligger det OLT en utstrakt informasjonsvirksomhet om opplæring
både utad overfor skoler og overfor allmennheten for øvrig. I tillegg er det meget viktig at
transportbedriftene motiveres slik at så mange som mulig vil ta inn lærlinger.

Se her for mer om transport og logistikkfag| Flere